Arbejde for Retail24

RETAIL24 SÆTTER STOR PRIS PÅ VORE MEDARBEJDERE

Vort salgs-, merchandising og demonstrationsapparat udfører mere end 800 000 bustiksbesøg hvert år. Vort personales unikke færdigheder gør, at Retail24 skiller sig ud som en professionel og solid partner.

Retail24´s størrelse, infrastruktur, projekt- og teamledere gør os i stand til at motivere, træne og følge op på vore medarbejdere over hele landet. Vore ledere har det lokale kendskab til at kunne planlægge og eksekvere så effektivt som muligt. Vore administrative medarbejdere servicerer vore partnere på Nordisk OG nationalt niveau. Vi arbejder hårdt for at forbedre vort selskab og strømline vore rutiner på alle niveauer hvilket kommer vore partnere såvel som vore medarbejdere til gode.


MENNESKER BETYDER ALT